Selecteer een pagina

Disclaimer

Algemeen

Praktijk Enerqi, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer 66495393, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.praktijkenerqi.nl.

Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie berusten bij Praktijk Enerqi. Foto’s en/of afbeeldingen zijn persoonlijk eigendom of overgenomen van auteursrechtenvrije wegsites als Pixabay.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

Praktijk Enerqi streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Praktijk Enerqi aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

Hoewel ik alles in het werk stel om misbruik te voorkomen, is Praktijk Enerqi niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

Praktijk Enerqi heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in Acupunctuur, Touch for Health of Thaise Massage te informeren over de bijdrage die onze diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Acupunctuur, Touch for Health of Thaise Massage in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord.

Praktijk Enerqi kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Medische diagnose

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.

Praktijk Enerqi is geen arts, en geeft dan ook geen aanbevelingen omtrent medicijngebruik of het volgen van andere therapieën. Hiervoor verwijs ik u graag door naar uw behandelend arts.

Aan de berichtgevingen die Praktijk Enerqi publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

Wijzigingen

Praktijk Enerqi heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, ten alle tijde te wijzigen zonder hiervan verdere aankondiging te doen.
Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, is gewijzigd.

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer?

Deze kun je e-mailen naar: info@praktijkenerqi.nl